The Login House

Aplikacje internetowe

Aplikacje internetowe s± niezależne od systemu operacyjnego i miejsca, s± uruchamiane w przegl±darce internetowej. Przykłady aplikacji online: grupy dyskusyjne, blogi, aukcje, sklepy internetowe, aplikacje obsługi i wsparcia klienta lub wyszukiwarki internetowe.

Aplikacje internetowe s± łatwe do aktualizacji. Jest dostępna jedna wersja dla wszystkich użytkowników.

Aplikacje internetowe mog± mieć różnorakie zastosowanie:

  • Zbierać opinie klientów o twoim produkcie.
  • Odpowiadać klientom na zadane pytania.
  • Rozmowa klienta z biurem obsługi za pomoc± sieci.
  • Generowanie raportów z pracy biura.

Przykłady aplikacji, które stworzyli¶my