The Login House

Intranet i Extranet

Intranet, to prywatna sieć dostępowa dla ludzi w organizacji. Często jest to realizowane z zastosowaniem aplikacji internetowych.

Extranet jest to sieć dostępowa podobna do intranetu z tą różnicą aby łączyć ludzi z różnych organizacji. Np: dystrybucja i sprzedawcy indywidualni.

The Logic House realizuje oba typy aplikacji internetowych z funkcjami takimi jak: blog, tablica ogłoszeń, RSS.